Toiminta

Mikä on homekoira?

Homekoirat ovat alansa rautaisia ammattilaisia, mutta myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden hyvinvointi koulutuksen ja työnteon aikana on tärkeää.

Homekoira voi olla mitä tahansa rotua edustava terve koira. Koiran pitää pystyä liikkumaan kaikenlaisissa tiloissa ja erilaisilla alustoilla vaivattomasti. Yleisesti homekoirina käytetään noutajia, paimenkoiria, terrierejä, vesikoiria ja spanieleja.

Homekoiran koulutus tapahtuu samoja menetelmiä käyttäen kuin virkakoirienkin (poliisi, tulli jne.) ja parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun koira on luontaisesti innostunut nenätyöskentelystä.  Onnistuneen koulutusvaiheen jälkeen koira on valmis työelämään noin 1-2 vuoden iässä ja homekoira päättää työuransa noin 10 vuoden iässä. Eläköidyttyään se jatkaa ansaittuja eläkepäiviä ohjaajan perheessä. Koirien lyhyen aktiivisen uran vuoksi homekoiraohjaajilla onkin pääsääntöisesti useita koiria työkavereinaan. Yhdistyksen jäsenillä on yhteensä yli 70 koiraa.

homekoira
homekoiratoiminta
homekoiratutkimus

Homekoiratutkimus

Homekoiratutkimus perustuu koirien ylivertaiseen hajuaistiin, joka on noin 40 000 kertainen ihmisiin verrattuna. Homekoiran suorittamassa tarkastuksessa selvitetään rakenteiden kuntoa mikrobien tuottamien hajujen avulla, jolloin näiden paikallistaminen on mahdollista pintoja rikkomatta. Yhdistyksen jäsenten homekoirat on koulutettu paikallistamaan, sekä ilmaisemaan yleisimmät kosteusvauriomikrobit ja sädesieni.

Sisäilmaongelmat voivat ilmentyä esimerkiksi poikkeavina hajuina tai erilaisina terveydellisinä oireina.  Homekoirat ovat näissä tilanteissa tärkeä osa syiden selvittelyä.  Homekoirat ovat myös kustannustehokastapa tutkia rakennus, jos siinä epäillään ongelmia, halutaan tarkastaa kiinteistö myyntiä varten tai jos sisäilmatutkimuksessa on jo todettu vaurio ja se halutaan paikallistaa. Homekoiran työskentelyä on mahdollista seurata, mutta koiralle ja ohjaajalle on annettava riittävä työrauha.

Ennen homekoiratarkastusta tutkimuksen tilaaja saa tarkat ohjeet; miten toimia ennen tarkastusta ja sen aikana. Tutkimus aloitetaan tarkastettavien tilojen tarkastuksella: nykytila ja historia käydään huolellisesti läpi. Viimeistään tässä vaiheessa tutkimuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Tutkimustuloksista saa aina kirjallisen raportin, joka luovutetaan vain tilaajalle. Homekoirayrittäjillä on salassapitovelvollisuus.

Raportti toimii hyödyllisenä apuna korjaussuunnittelussa, tutkimusten ja rakenneavausten paikkojen suunnittelussa, todistusaineistona riitatilanteissa oikeudessa ja dokumenttina rakennuksen kunnosta, sekä sen hetkisestä tilasta.

Epäiletkö hometta rakennuksessasi?

Seuraa toimintaamme somessa