Jäseneksi

Miten Suomen Homekoirayhdistyksen jäseneksi?

Jäsenhakemukset sihteerille: sihteeri.homekoirayhdistysry (at) gmail.com

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja koejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii ammattimaisesti homekoiraohjaajana.

Varsinaiseksi jäseneksi hakeva työskentelee todistettavasti homekoira-alalla. Varsinainen jäsen on käynyt homekoiraohjaajakoulutuksen tai omaa vastaavat tiedot ja taidot. Hän on toiminut alalla yli vuoden, on ollut koejäsenenä vähintään vuoden ja on tehnyt vähintään 50 ammattimaista homekoiratarkastusta.

Varsinaiseksi jäseneksi hakiessa, hakijan tulee osallistua yhdistyksen koulutuspäiville ja suorittaa yhdistyksen ylläpitämä omavalvontarata hyväksytysti tai estyessään pääsemästä koulutuspäiville, hakijan tulee muilla tavoilla pystyä osoittamaan osaamisensa, esimerkiksi jatkotutkimusraporttien avulla.

Yhdistyksen jäsenten homekoirat on opetettu ilmaisemaan kosteusvaurioindikaattorimikrobeja sekä sädesienet. Mikäli koiralle on opetettu muita hajuja, ohjaajan on pystyttävä erittelemään ilmaisuista esim. lude, voc jne.

Jäsenten toiminta täyttää Kosteus- ja hometalkoot -hankkeen suositukset.

Koejäsen

Koejäsen on alaa opiskeleva tai alalla työskentelevä henkilö. Koejäsenellä on osallistumisoikeus osaan koulutuksista, leireistä, yms. Käytännön harjoitukset on yleensä tarkoitettu vain varsinaisille jäsenille.

Koejäsenyys voi kestää maksimissaan kaksi vuotta. Mikäli koejäsen ei tässä ajassa täytä varsinaisen jäsenyyden ehtoja, siirtyy hän kannatusjäseneksi. Koejäsenyyttä voi tämän jälkeen hakea uudelleen, mikäli haluaa edelleen pyrkiä varsinaiseksi jäseneksi.

Perhejäsen

Varsinaisten jäsenten kanssa samassa taloudessa asuvat voidaan hyväksyä perhejäseniksi. Yhdistyksen perhejäseniksi voi hakea henkilö, joka asuu varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa ja harjoittaa varsinaisen jäsenen kanssa homekoiratarkastuksia.

Kannatusjäsen

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäseneksi hyväksyminen

Varsinaiset jäsenet, koejäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus enemmistön päätöksellä.
Jäsenilta toivotaan aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan.

Seuraa toimintaamme somessa


Facebook


Instagram