Förening

Finlands Mögelhundförening Rf

Finlands Mögelhundförening har som syfte att främja och utveckla mögelhundverksamheten samt stöda företagare inom branchen. För att fullfölja sitt syfte arrangerar föreningen utbildningar och föreläsningar samt anordnar evenemang som stöder utvecklingen av yrkesinriktad mögelhundverksamhet.

Mögelhunden är den enda undersökningsmetod som kan användas utan att söndra ytan på en byggkonstruktion. Med hjälp av en mögelhund kan man hitta och lokalisera såväl en fuktig som en uttorkad mögelskada.

Mögelhundar används vid fastighets- och bostadsaffärer, vid kartläggning av omfattning på kommande renovering och reparationsåtgärd samt när det finns något misstanke om möjlig mögelskada i den egna fastigheten. Mögelhundar används också som stöd vid fastighetsbesiktning eller som stöd vid slutbesiktning av åtgärdad mögelskada.

Seuraa toimintaamme somessa